زبان برنامه نویسی چیست؟

ساخت وبلاگ
چکیده : jozve - زبان برنامه نویسی چیست؟ خوش آمدید زبان برنامه نویسی چیست؟ زبان برنامه نویس... با عنوان : زبان برنامه نویسی چیست؟ بخوانید :
jozve -
خوش آمدید
زبان برنامه نویسی چیست؟
زبان برنامه نویسی دقیقا مانند زبانهای انسانی تعریف می شود. به عنوان مثالزبان فارسی، مجموعه قواعدی است که عده ای در جهان برای برقراری ارتباط بینخود از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال یکی از این قواعد، وجود شش شخصدر زبان فارسی است به نام‌های اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد وبه همین ترتیب اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع وجود دارد. به همینترتیب می توان قواعد زیادی را نام برد.زبان های برنامه نویسی نیز دقیقاً بههمین مفهوم منتهی برای ارتباط بین انسان و ماشین هستند. بسته به گسترهسیستمهای کامپیوتری، زبانهای گوناگونی نیز وجود دارد. بعضی از زبانها، فقطجهت استفاده در برنامه نویسی برای وب و اینترنت استفاده می شود، برخی دیگرفقط توسط سیستمهای خاص مثل دستگاههای CNC قابل استفاده هستند و البتهبسیاری از زبانها، در گستره زیادی استفاده می شوند.
مطالب اخیر
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
سی شارپ چیست ؟...
ما را در سایت سی شارپ چیست ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17